Styrelsemöte 11 februari 2023

januari 17, 2023 23:01:44 Peter Legendi

Ordförande Fredrik Larsson inbjuder styrelsen till möte 11 februari kl 15.00 hos Carina i Götene. På dagordningen bl a vårens program.

 Tidigare  WI-tidningar