Bli medlem

Välkommen som medlem i vårt  sällskap.
Som medlem, förutom den trevliga gemenskapen,
får du fyra nr per år av den fina WI-tidningen.
Medlemsavgiften 150 kr betalas via kassören Bengt. G Nilssons
Swishnummer 070- 209 20 86.
Vid eventuella frågor hänvisas till styrelsen.