Rapport och protokoll från Årsmöte

februari 23, 2024 16:02:46 Janne Åberg

Götene Idrottshistoriska Sällskap har hållit sitt årsmöte.

Robin Ljungkvist

Innan förhandlingarna berättade Robin Ljungkvist om sin framgångsrika karriär
inom parabowling där han är landslagsspelare.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Peter Legendi.

Från verksamheten för 2023 kan som exempel nämnas att Roland Nordh berättat om fotbollen i
Årnäs och sällskapet gästades i april av OS-simmerskan Sofia Kraft som
kommer från Götene.
Under innevarande år väntar besök hos föreningar, bland annat Götene
Tennisklubb i mars och Lundsbrunns Golfklubb i april.

Årsmötet beslutade att höja sällskapets medlemsavgift till 200 kronor från
och med år 2025. Detta i syfte att inte ta ut några kostnader från
medlemmarna vid sällskapets olika arrangemang.

Som ordförande på ett år omvaldes Fredrik Larsson. Som
styrelseledamöter på två år valdes Carina Larsson och Ola Andersson.
Bengt G. Nilsson och Peter Legendi ha ett år kvar. Margareta Karlsson
valdes till revisor.

Protokoll från årsmöte med Götene Idrottshistoriska Sällskap 24

 Tidigare  WI-tidningar