Motion grunden för golfen i Lundsbrunn

april 17, 2024 17:04:11 Janne Åberg

Motion grunden för golfen i Lundsbrunn
Golfklubben i Lundsbrunn har funnits i över 30 år, och man kan säga
att allt började i en tågkupé på väg mot Östersund 1987.

Då, 1987, var golfen på uppgång och det byggdes nya banor på flera håll i
landet. Tanken fanns också om att bygga ett seniorboende i Lundsbrunn
och där motion i förebyggande syfte var en central del av konceptet.
-Här sågs en koppling till golfen av initiativtagarna Nils-Gunnar Gagnert,
tidigare VD på kurorten och Sven Bengmark, före detta sjukvårdsdirektör
på Skaraborgs landsting. Deras samtal om detta började i en tågkupé.
-Man såg också möjligheter till samverkan med kurorten, fortsätter Anette.
I projektet såg även kommunen och dess näringsliv möjligheter, och
golfklubben bilades i september 1990.

Omväxlande
Anette Knutsson berättar vidare att i maj 1992 öppnades banan för
allmänheten då klubbhuset stod klart. Invigningen av banan skedde i
augusti samma år med medverkan av hockeylegenden Sven Tumba som
efter sin ishockeykarriär blev en stor frontman för golfen.
Banarkitekt Jan Sederholm sa redan när han anlitades att anläggningen
hade alla möjligheter att bli intressant och omväxlande, både ur
spelteknisk synpunkt och rent estetiskt.

I egen regi
Knutsson berättade om utvecklingen genom åren och betonade det stora
engagemang som finns bland medlemmarna. Klubben driver nu all
verksamhet, innefattande bland annat shop och restaurang, i egen regi.
I år gör den sena våren att banan får öppna något senare än vanligt, så de
lojala golffantasterna i klubben får hålla sig till tåls innan årets förta utslag
kan göras.
Lundsbrunn GK har idag omkring 1500 medlemmar.

Se en film med Roland Hellborg profil i Lundsbrunns Golfklubb, signerad Peter Legendi

 Tidigare  WI-tidningar