Götene IHS gästade Götene TK

mars 25, 2024 13:03:10 Janne Åberg

 

Ronny Carlsson

Ronny Carlsson, Ordf

Ingvar Andersson

Ingvar Andersson, v ordf och banchef

Götene Idrottshistoriska Sällskap har besökt Götene
Tennisklubb där de verkliga eldsjälarna Ronny Carlsson
och Ingvar Andersson berättade om klubben.

Omkring 1990 fanns långt framskridna planer på att
bygga en tennishall med två banor vid Gåsalyckan i
Götene. Klubben hade då runt 500 medlemmar och en
mycket aktiv korptennis.
Platsen för en hall ansågs inkräkta på ett
rekreationsområde. Hallbygget blev aldrig av.
-Det blev en väldig knäck för klubben. Luften gick ur oss,
säger Ronny
Både Ronny och Ingvar lägger ner ett enormt arbete
med planskötsel av föreningens två grusbanor intill
klubbstugan vid Fågelstigen i Götene. Det är mycket
som ska klaffa för att banorna ska vara i toppskick, vilket
de alltid är.

Götene Tennisklubb har nu 60–70 medlemmar och
planerar en tennisens dag under sommaren för att
presentera sin verksamhet och förhoppningsvis locka
nya spelare till den sport som har så stolta svenska
traditioner. Ronny visade även på förändringen av
material, från de träracket som Borg spelade med fram
till dagens moderna lättare racket med större träffyta.

 Tidigare  WI-tidningar