Fredrik Larsson omvald ordförande

februari 23, 2023 06:02:45 Peter Legendi

Fredrik Larsson omvaldes som ordförande när Götene idrottshistoriska sällskap höll sitt årsmöte. Peter Legendi valdes in om ny styrelseledamot efter Sven-Olov Öberg som avböjt omval. Han har varit med i styrelsen under de fyra år som sällskapet hittills funnits.

Bengt G. Nilsson omvaldes som ledamot och två ledamöter, Ola Andersson och Carina Larsson, har ett år kvar på sin mandattid i styrelsen.

2022 blev ett normalt verksamhetsår efter den långa tid som präglades av pandemin. Det har ordnats idrottscaféer med bland andra tidigare elitcyklisten Jan-Åke Ek och travtränaren Sven-Gunnar Andersson. Det har också ordnats Sportbänk vid flera tillfällen, samtal om sport över en fika. Ett nytt inslag var att man medverkade som utställare vid Seniordagen i Göteneparken.

–  Även innevarande år blir fyllt av spännande inslag, säger den omvalde ordföranden och nämner som exempel idrottscafé den 21 mars om fotbollen i Årnäs, med bröderna Roland och Stig Nordh, och vid dito den 18 april besök av OS-simmerskan Sofia Kraft.

I samband med årsmötet berättade Ingemar Gustavsson från RF-SISU (Riksidrottsförbundet Idrottsutbildarna) om det svenska arbetet med att motarbeta och motverka användandet av dopning. Han konstaterade bland annat att idrottsrörelsens lagar och civilsamhällets lagar inte synkroniserar.

 

 

 Tidigare  WI-tidningar