18.00 Styrelsemöte

augusti 26, 2023 07:08:47 Janne Åberg
Styrelsemöte Götene IHS i Partilokalen
Ärenden:
Rapport från Sommarmötet
Inför Seniordagen i parken 13 september? Finns Wifi?
Kalle P, ”Trolma-Karl”, dokumentation?

Välkommen

 Tidigare  WI-tidningar